Waldemar Okoń – poeta, historyk sztuki


Tomy poezji

Proza

Motyw Tespazjosa, 2013

Granice pytań, 2016

Cykle, 2012

Max z drugiej strony ulicy, 2015

Atlantyda, 2007

Michaś i Księżyc, opowieści, 2015

Księga wersów, 2004

Niebezpieczne małe prozy, 2014

Wersy dla Orfeusza, 2003

Zapisy bez daty, 2013

Stonehenge, 2001

 

Poematy nadziemne, 2000

Wystawa słowa

Wiersze północne, 1989

Jestem jak echo, czyli słowa uwolnione

 

Scenariusz widowiska teatralnego

Wiersze czytane przez autora

Antoni S. czyli Wieża Babel, 1998

Wybór poezji, 2003

 

Recenzje

Cezary Wąs – Granice pytań. Poezja nie bez związku z wystawą..., 2017

Roger Piaskowski – Niebezpiecznie małe prozy, 2015

Aneta Grodecka – Raport w języku chmur lub wiatru, 2014

Urszula M. Benka – Wiersze po latach, 2014

 

Wersje kartkowane książek (issuu)

Granice pytań, 2016

Wersy dla Orfeusza, 2003

Cykle, 2012

Stonehenge, 2001

Atlantyda, 2007

Poematy nadziemne, 2000

Księga wersów, 2004

Wiersze północne, 1989

 
 

INDEKS    |    BIOGRAFIA   |   POEZJA ‒̵ PROZA    |    KSIĄŻKI   |   FILMY    |   FOTO    |   KONTAKT    |   LINKI


Copyright © Okoń Waldemar